Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

 

Náhrada geologické mapy

08.07.2014
Z WMS služby Geologická a geomorfologická mapa ČR (CENIA/cenia_geolog_geomorf) provozované CENIA byla odstraněna geologická mapa 1:500 000. Nově provozovaná služba obsahuje pouze geomorfologické členění ČR a je dostupná na adrese http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_geomorfologie/MapServer/WMSServer. Připojení Geologické mapy ČR 1:500 000 je i nadále možné prostřednictvím WMS... (pokračování).

Strategie pro implementaci INSPIRE v České republice

03.07.2014
Pro účelnou implementaci INSPIRE v České republice je od začátku r. 2014 vytvářená národní strategie implementace INSPIRE. Tato strategie je v rámci České republiky základním dokumentem pro realizaci požadavků vyplývajících ze Směrnice INSPIRE. Cílem implementace je vytvořit, udržovat a rozvíjet infrastrukturu pro prostorové informace INSPIRE. Hlavním důvodem pro tvorbu Strategie je... (pokračování).

3. české uživatelské fórum Copernicus

30.06.2014
Ve dnech 11. a 12.6.2014 proběhl v prostorách Ministerstva dopravy již 3. české uživatelské fórum Copernicus. Letošní ročník, jehož hlavními tématy byla radarová data a navazující služby Copernicus, byl pořádán jako doprovodná akce konference European Space Solutions. Více informací o tom, co konference přinesla se dočtete v přiloženém dokumentu .

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.20 - Energetické zdroje
 

 


 

 

 

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)