Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

 

CORINE Land Cover 2012

14.11.2014
CENIA zveřejnila nové mapové vrstvy CORINE Land Cover 2012 pro Českou republiku, které jsou součástí služby Copernicus pro monitorování území. Vrstvy jsou přístupné prostřednictvím WMS služby Národního geoportálu INSPIRE (podrobnosti pro připojení WMS služby viz http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ ). Služba obsahuje vrstvy CORINE Land Cover 2012 (CLC12_CZ), CORINE Land Cover 2006 -... (pokračování).

Zveřejněn program konference Inspirujme se...

09.11.2014
Na stránkách konference naleznete nově zveřejněný  program  (http://www.inspirujmese.cz/content/program) . Využijte výhodné registrační poplatky. Celé konference včetně společenského večera se můžete zúčastnit již za 500,- Kč. Registrujte se zde  (http://www.inspirujmese.cz/content/registrace) .

Workshop Národní geoportál INSPIRE a eENVplus

01.10.2014
Do programu konference Inspirujme se.... byl zařazen seminář s názvem Národní geoportál INSPIRE a eENVplus , na který můžete přijít zadarmo. Obsah tohoto semináře by se dal shrnout slovy "geoportál - jak na něj". Během semináře bude detailně vysvětleno, jak využívat nástroje geoportálu tak, aby vám, povinným poskytovatelům, byl geoportál k užitku. Čtyři roky provozu geoportálu a... (pokračování).

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)