Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

 

Nová verze Metadatového profilu ČR

13.03.2015
KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE) na svém posledním jednání doporučil k užívání novou verzi Metadatového profilu ČR. Dokument včetně ukázkových XML souborů naleznete na stránce Metadata > Vytvořit na Národním geoportálu INSPIRE. Změny v metadatovém profilu oproti poslední verzi: položka 1.5 Jedinečný identifikátor zdroje - přibyla povinná část položky Prostor kódů (Codespace) ... (pokračování).

Nová Základní INSPIRE licence v e-shopu geoportálu

05.03.2015
V e-shopu geoportálu byla aktualizována česká verze Základní INSPIRE licence tak, aby lépe odpovídala potřebám pro poskytování dat v rámci České republiky. Nové produkty, které již používají Základní INSPIRE licenci, budou nyní poskytovány pod upraveným zněním. Původní objednávky nebudou změnou dotčeny.

Přijaty poslední prováděcí předpisy směrnice INSPIRE

15.12.2014
Dne 10.12.2014 byly přijaty poslední prováděcí předpisy směrnice INSPIRE, fáze vývoje legislativy je tím ukončena, a jsou dostupné pro realizaci infrastruktury prostorových informací v Evropském společenství i mimo něj. Jedná se o dokumenty: Nařízení komise č. 1311/2014, kterým se mění nařízení č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat a Nařízení komise č. 1312/2014, kterým... (pokračování).

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)