Souhrnný georeport – Nakládání s chráněnými a nepůvodními živočichy Souhrnný georeport – Nakládání s chráněnými a nepůvodními živočichy

Souhrnný georeport obsahuje celkem tři georeporty:

 

Co dělat, když chovám živočichy, kteří patří mezi tzv. geograficky nepůvodní druhy, nebo se jedná o křížence, a mám v úmyslu je vypustit do volné přírody?

Ocitl jsem se v situaci, kdy:

  • chovám volně žijící živočichy, které úspěšně rozmnožuji a rád bych odchovaná mláďata vypustil do volné přírody;
  • Ujmu se handicapovaného živočicha z přírody, zajistím mu nezbytné ošetření a hodlám ho opět vypustit do volné přírody.
  • Provozuji záchrannou stanici, do které přijmu handicapovaného živočicha z přírody, zajistím mu nezbytné ošetření a hodlám ho opět vypustit do volné přírody.
  • Jedná se ale o živočicha, který patří mezi tzv. druhy geograficky nepůvodní, neboli druhy člověkem vypuštěné mimo svůj původní areál výskytu, které jsou schopné v novém prostředí přežít a následně se rozmnožit (např. norek americký, nutrie říční, mýval severní, psík mývalovitý, příp. želva nádherná).

Řídící legislativa: -

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete v georeportu.

 

 

Co dělat, když jsem získal živočicha odchovaného v lidské péči - ptáka volně žijícího na evropském území členských států ES nebo zvláště chráněného živočicha (uveden v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb.)?

Kdo mi vydá osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči?
Příslušný orgán ochrany přírody na základě žádosti toho, kdo
1. odchoval živočicha,
2. získal živočicha odchovaného v lidské péči z členského státu Evropských společenství v souladu s právem tohoto členského státu,
3. získal živočicha odchovaného v lidské péči v souladu s předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy ze třetí země.

Řídící legislativa: nařízení Rady (ES) č. 338/97, vyhláška č. 395/1992 Sb. (příloha III)

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete v georeportu.

 

 

Co dělat, když chci vypustit do přírody odchovaného živočicha zvláště chráněného druhu, nebo vysévat či vysazovat uměle vypěstovanou rostlinu zvláště chráněného druhu mimo kultury a zastavěná území obcí?

Musím nebo nemusím žádat o souhlas? A pokud ano, koho?
Musím požádat příslušný orgán ochrany přírody podle místa bydliště o souhlas.

Řídící legislativa: zákona č. 114/1992 (§ 54 odst. 1), zákon o CITES

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete v georeportu.

 

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) Vám geoportál formou jednoduchého průvodce nabízí interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Mezi zde uváděnými georeporty jsou i ty, které vznikly na základě spolupráce s různými organizacemi nebo například správci sítí.

Předtím, než se pustíte do samotného generování georeprotu, si můžete přečíst více informací o konkrétním georeprotu na jeho stránce.

English (United States) čeština (Česká republika)