Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle nových podmínek

22.05.2018
Vážení uživatelé Národního geoportálu INSPIRE, dovolujeme si Vám oznámit, že dne 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost nové podmínky pro užívání Národního geoportálu INSPIRE. Pro fungování Vašeho účtu i po tomto datu je třeba Váš souhlas s níže uvedenými podmínkami.   Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle nových registračních podmínek můžete provést na stránce ... (pokračování).

Aktualizace dat ČHMÚ

10.04.2018
Na základě dat ČHMÚ byly zaktualizovány mapové kompozice a mapové služby zobrazující Pozorovací síť podzemních a povrchových vod , Měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic , Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5x5 km za rok 2015 , Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2016 a Síť imisních měřicích programů registrovaných v databázi ISKO... (pokračování).

Duben je měsíc pro vyplňování Monitoringu

03.04.2018
Poskytovatelé dat a služeb Národního geoportálu INSPIRE jsou povinni v sekci Monitoring odeslat údaje o zpřístupněných datech a službách. Toto je nutné provést do 30.4.2018 Informace o datech a službách lze jednoduše předvyplnit z metadat , případně z monitoringu odeslaného v minulých letech. Více v nápovědě geoportálu .   O jakou povinnost přesně se jedná? § 11b  odstavec 5... (pokračování).

 

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.1 - Souřadnicové referenční systémy

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.6 - Katastrální parcely

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.1 - Nadmořská výška

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.2 - Budovy

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.11 - Správní oblasti

alt text III.12 - Oblasti ohrožené přírodními riziky

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.14 - Zeměpisné meteorologické prvky

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.19 - Rozložení druhů

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)