Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

 

Aktualizace dat ČHMÚ

10.04.2018
Na základě dat ČHMÚ byly zaktualizovány mapové kompozice a mapové služby zobrazující Pozorovací síť podzemních a povrchových vod , Měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic , Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5x5 km za rok 2015 , Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2016 a Síť imisních měřicích programů registrovaných v databázi ISKO... (pokračování).

Duben je měsíc pro vyplňování Monitoringu

03.04.2018
Poskytovatelé dat a služeb Národního geoportálu INSPIRE jsou povinni v sekci Monitoring odeslat údaje o zpřístupněných datech a službách. Toto je nutné provést do 30.4.2018 Informace o datech a službách lze jednoduše předvyplnit z metadat , případně z monitoringu odeslaného v minulých letech. Více v nápovědě geoportálu .   O jakou povinnost přesně se jedná? § 11b  odstavec 5... (pokračování).

Termín pro zasílání abstraktů na Evropskou INSPIRE konferenci prodloužen!

23.03.2018
Termín pro zasílání abstraktů na Evropskou INSPIRE konferenci byl prodloužen do 15.4.2018 . Máte téma, které byste v rámci této evropské akce chtěli prezentovat? Zašlete abstrakt zde .

 

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.1 - Souřadnicové referenční systémy

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.6 - Katastrální parcely

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.1 - Nadmořská výška

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.2 - Budovy

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.11 - Správní oblasti

alt text III.12 - Oblasti ohrožené přírodními riziky

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.14 - Zeměpisné meteorologické prvky

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.19 - Rozložení druhů

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)