Připomínkování změn v Nařízení pro interoperabilitu

14.12.2018

Evropská komise informuje o poslední možnosti připomínkovat návrh novelizovaného znění Nařízení pro interoperabilitu 1089/2010. Tato novelizace byla vyvolána zejména kvůli chybnému nařízení legislativy s povinnými číselníky. Některé pojmy byly špatně uvedeny, odkazy na některé číselníky chyběly úplně, chybné byly následně i informace v technických pokynech. Cílem této novelizace je uvést všechny tyto nedostatky na pravou míru. Toto poslední kolo připomínkování zahrnuje pouze komentování již zapracovaných změn, návrhy úprav v textaci apod. Nenavrhujte prosím nové zásadní změny v nařízení.

 

Draft novelizovaného nařízení se změnami vyznačenými v revizích je dostupný zde.

 

Pro lepší orientaci v navrhovaných změnách přikládáme i tabulku s jejich soupisem a také tabulku, ve které jsou vyznačeny změny  a doplnění v číselnících.

 

Vaše připomínky a návrhy zasílejte ve formě revizí a konkrétních komentářů na adresu inspire@cenia.cz do 21. 1. 2019.

 

English (United States) čeština (Česká republika)