Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

 

Seminář autorské právo & Open data

09.09.2014
V úterý  9. 9. 2014  se pod záštitou projektu Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice a ve spolupráci s Českou asociací pro geoinformace uskuteční seminář Autorské právo & open data. Místo konání Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217. Seminář je v rámci podpory projektu zdarma, je však nutné se předem  zaregistrovat.  Více detailů o... (pokračování).

Aktualizace schémat přílohy I

29.08.2014
V současné době probíhají aktualizace XML schémat k tématům z přílohy I směrnice INSPIRE. JRC nabízí možnost testovat a poskytnou zpětnou vazbu k navrhovaným úpravám XML schémat. Aktualizace jsou nezbytné, aby odrážely změny, které byly zavedeny do datových modelů přílohy I s novými implementačními pravidly pro interoperabilitu a příslušnými datovými specifikacemi. Byla vytvořena stránka ... (pokračování).

Náhrada geologické mapy

08.07.2014
Z WMS služby Geologická a geomorfologická mapa ČR (CENIA/cenia_geolog_geomorf) provozované CENIA byla odstraněna geologická mapa 1:500 000. Nově provozovaná služba obsahuje pouze geomorfologické členění ČR a je dostupná na adrese http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_geomorfologie/MapServer/WMSServer. Připojení Geologické mapy ČR 1:500 000 je i nadále možné prostřednictvím WMS... (pokračování).

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.20 - Energetické zdroje
 

 


 

 

 

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)