Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

 

Sledujte prezentaci České republiky na webináři JRC

03.02.2016
Dne 11.2.2016 od v čase 15:00-15:45 proběhne webinář o implementaci Směrnice INSPIRE v České republice. Toto jsou informace ke spuštění webináře. Následovat budou: Slovensko a Dánsko dne 10.3.2016 v čase 10:00 - 11:30 Belgie a Estonsko dne 28.4.2016 v čase 10:00 - 11:30 Prezentace ze všech předchozích webinářů naleznete zde .

Připojen metadatový katalog Správy Národního parku Šumava

27.01.2016
Na Národním geoportálu INSPIRE by nově připojen metadatový katalog Správy Národního parku Šumava. Katalog obsahuje informace o 31 datových sadách včetně bezbariérových tras, cyklostezek nebo hipostezek. Záznamy můžete najít v sekci METADATA>VYHLEDAT .

Nová verze Metadatového profilu ČR

13.03.2015
KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE) na svém posledním jednání doporučil k užívání novou verzi Metadatového profilu ČR. Dokument včetně ukázkových XML souborů naleznete na stránce Metadata > Vytvořit na Národním geoportálu INSPIRE. Změny v metadatovém profilu oproti poslední verzi: položka 1.5 Jedinečný identifikátor zdroje - přibyla povinná část položky Prostor kódů (Codespace) ... (pokračování).

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)