Registrace Registrace


Vyplňte následující údaje v závislosti na vašem typu uživatele.


Ověření uživatele a souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s registračními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Vyplňte prosím požadované osobní údaje:

  • povinné údaje jsou orámovány červeně
  • ostatní údaje jsou volitelné, zvažte však jejich vyplnění - systém může tyto informace využít v různých částech řešení, takže je nebudete muset vyplňovat znovu.

 

Typ uživatele:

  • vyberte příslušný typ uživatele, pod kterým chcete vystupovat na geoportálu
  • pro poskytování dat, metadat, údajů pro monitoring apod. je nutné zaslat ověření. Ověření musíte poslat i v případě, že tuto činnost za Vás bude provádět Vámi pověřená osoba, organizace nebo firma.
  • pokud jste osobou, organizací nebo firmou pověřenou provádět některou z výše uvedených činností je taktéž nutné Vaše ověření.

 

K podání žádostí o ověření poskytovatele je možné využít všech forem komunikace, vč. datové schránky nebo emailu, uživateli může být po ověření umožněn přístup k neveřejným informacím.

English (United States) čeština (Česká republika)