Hlukové mapy Hlukové mapy

Hluk z dopravy a průmyslu je jedním z největších problémů životního prostředí v Evropě. To lze dokumentovat vzrůstajícím počtem stížností obyvatel. Proto se hluk stal také jednou z priorit Evropské unie. Členské státy Evropské unie zpracovávají strategické hlukové mapy a na jejich základě připravují akční plány k řízení a omezování hluku v komunálním prostředí. V České Republice je za vypracování Strategických hlukových map odpovědné Ministerstvo zdravotnictví.

Řídící legislativa: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 523/2006 Sb., Vyhláška č. 561/2006 Sb.

Více informací naleznete v georeportu.

 

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) Vám geoportál formou jednoduchého průvodce nabízí interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Mezi zde uváděnými georeporty jsou i ty, které vznikly na základě spolupráce s různými organizacemi nebo například správci sítí.

Předtím, než se pustíte do samotného generování georeprotu, si můžete přečíst více informací o konkrétním georeprotu na jeho stránce.

English (United States) čeština (Česká republika)