Souhrnný georeport – GMO – občan Souhrnný georeport – GMO – občan

Souhrnný georeport obsahuje celkem devět georeportů:

 

Co dělat, když chci získat informace o nakládání s geneticky modifikovanými (GM)
rostlinami v uzavřeném prostředí?

Životní situace se mě může týkat, neboť jsem:

 • vědecký pracovník a šlechtitel,
 • pracovník osivářské firmy,
 • osoba hodlající nakládat s GM rostlinami (např. v rámci výuky),
 • zajímám se o danou problematiku,
 • osoba, která se cítí ohrožena nakládáním s GM rostlinami,
 • zaměstnanec státní správy,
 • osoba, která si chce ověřit, zda nedochází k porušení zákona při nakládání s GM rostlinami.

Řídící legislativa: zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci získat informace o uvádění geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí?

Životní situace se mě může týkat, neboť jsem:

 • vědecký pracovník či šlechtitel,
 • prodejce osiv,
 • zemědělec, výrobce potravin a krmiv,
 • zástupce obce,
 • chovatel, včelař, myslivec,
 • zástupce nevládní organizace,
 • zaměstnanec státní správy,
 • jiná osoba.

Řídící legislativa: zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, pokud se chci vyjádřit k uvádění geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí?

Životní situace se mě může týkat, neboť jsem:

 • zemědělec,
 • výrobce potravin a krmiv,
 • chovatel, včelař, myslivec,
 • zástupce nevládní organizace,
 • osoba, která se cítí ohrožena nakládání m s GMO,
 • jiná osoba.

Řídící legislativa: -

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když zjistím neoprávněné uvádění geneticky modifikovaných organismů (GMO) do oběhu?

Životní situace se mě může týkat, pokud jsem:

 • dovozce a zpracovatel zemědělských komodit,
 • dovozce a prodejce osiv,
 • dovozce, zpracovatel a obchodník v oblasti potravin a krmiv,
 • zemědělec,
 • chovatel a obchodník se zvířaty,
 • pěstitel a obchodníků s rostlinami,
 • orgán státní správy,
 • jiná fyzická a právnická osoba,
 • v případě, že mám i jen podezření na neoprávněné nakládání.

Řídící legislativa: zákon č. 78/2004 Sb. (§ 4 odst. 1).

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když zjistím neoprávněné nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO) v životním prostředí?

Životní situace se mě může týkat, pokud jsem:

 • zemědělec,
 • osoba provádějící polní pokusy s GM rostlinami (např. zjištění poškození pokusu),
 • výzkumný pracovník a šlechtitel,
 • orgán státní správy,
 • jiná fyzická a právnická osob a
 • nebo v případě, že mám i jen podezření na neoprávněné nakládání.

Řídící legislativa: zákon č. 78/2004 Sb. (§ 4 odst. 1).

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci získat informace o nakládání s geneticky modifikovanými (GM) mikroorganismy nebo živočichy v 1. a 2. kategorii rizika?

Životní situace se mě může týkat, pokud:

 • se zajímám o danou problematiku,
 • se cítím ohrožen/a nakládáním s GMO,
 • hodlám nakládat s GM mikroorganismy nebo živočichy,
 • pracuji pro státní správu,
 • si chci ověřit, zda nedochází k porušení zákona při nakládání s GM mikroorganismy nebo živočichy.

Řídící legislativa: zákon č. 106/1999 Sb., zákon č. 123/1998 Sb.

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když zjistím neoprávněné nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO) v režimu uzavřeného nakládání?

Životní situace se mě může týkat, pokud jsem:

 • vědecký pracovník, zástupce školy či výzkumné instituce, který se setkává s informací o neoprávněném nakládání s GMO v rámci své činnosti,
 • zaměstnanec grantové agentury posuzující žádosti a výsledky projektů,
 • pracovník orgánu státní správy,
 • fyzická či právnická osoba,
 • nebo v případě, že mám i jen podezření na neoprávněné nakládání.

Řídící legislativa: zákon č. 78/2004 Sb. (§ 4 odst. 1).

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci zjistit, zda se v okolí pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny?

Životní situace se mě může týkat, pokud jsem:

 • zemědělec,
 • šlechtitel, producent osiva,
 • zpracovatel zemědělských produktů,
 • chovatel, včelař, myslivec,
 • pracovník nevládní organizace
 • jiná osoba,
 • zaměstnanec orgánů státní správy.

Řídící legislativa: zákon č. 106/1999 Sb., zákon č. 123/1998 Sb.

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 


Co dělat, pokud se chci vyjádřit k uvádění geneticky modifikovaných organismů (GMO) do oběhu?

Co je myšleno uváděním do oběhu?

 • dovoz,
 • zpracování,
 • prodej,
 • v některých případech i jejich pěstování (produkci).

Řídící legislativa: zákon č. 78/2004 Sb. (§ 4 odst. 1).

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) Vám geoportál formou jednoduchého průvodce nabízí interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Mezi zde uváděnými georeporty jsou i ty, které vznikly na základě spolupráce s různými organizacemi nebo například správci sítí.

Předtím, než se pustíte do samotného generování georeprotu, si můžete přečíst více informací o konkrétním georeprotu na jeho stránce.

English (United States) čeština (Česká republika)