Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

Směrnice INSPIRE po dvanácti letech novelizována

17.07.2019
V těchto dnech vstupuje v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)   2019/1010 , jehož cílem je novelizace reportingových směrnic v oblasti životního prostředí. Do reportingových směrnic se nově vkládá povinnost reportovat data podle principů INSPIRE. Ve směrnici INSPIRE se pak mění způsob provádění monitoringu a reportingu. Monitoring, který povinní... (pokračování).

Pozvánka na konferenci INSPIRUJME SE 2019

02.07.2019
CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vás zvou na tradiční konferenci Inspirujme se , která se letos bude konat 8. – 9. 10. 2019 v prostorách Hotelu SOREA Trigan na Štrbském Plese na Slovensku. Tento 11. ročník má ambici podpořit výměnu aktuálních informací a zkušeností z oblasti zpřístupňování... (pokračování).

Proběhl seminář „Den s INSPIRE“

19.06.2019
Dne 12. 6. 2019 proběhl v rámci konference Životní prostředí – prostředí pro život“ seminář Den s INSPIRE organizovaný CENIA, českou informační agenturou životního prostředí.   Děkujeme Všem účastníkům za velký zájem a podnětnou diskuzi k jednotlivým prezentacím, které si můžete prohlédnout na níže uvedených odkazech:   Novelizace INSPIRE... (pokračování).

 

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.1 - Souřadnicové referenční systémy

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.6 - Katastrální parcely

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.1 - Nadmořská výška

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.2 - Budovy

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.11 - Správní oblasti

alt text III.12 - Oblasti ohrožené přírodními riziky

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.14 - Zeměpisné meteorologické prvky

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.19 - Rozložení druhů

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)