Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

 

Připomínkování změn v Nařízení pro interoperabilitu

14.12.2018
Evropská komise informuje o poslední možnosti připomínkovat návrh novelizovaného znění Nařízení pro interoperabilitu 1089/2010 . Tato novelizace byla vyvolána zejména kvůli chybnému nařízení legislativy s povinnými číselníky. Některé pojmy byly špatně uvedeny, odkazy na některé číselníky chyběly úplně, chybné byly následně i informace v technických pokynech. Cílem této novelizace je... (pokračování).

Proběhl seminář „Den s INSPIRE“

12.12.2018
Dne 7. 12. 2018 proběhl v budově ČÚZK seminář s názvem „ Den s INSPIRE“ organizovaný CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.   Děkujeme Všem účastníkům za velký zájem a podnětnou diskuzi k jednotlivým prezentacím, které si můžete prohlédnout na níže uvedených odkazech:   Úvod:... (pokračování).

Registrujte se na Den s INSPIRE

20.11.2018
Registrujte se na Den s INSPIRE, který proběhne 7.12.2018 od 10.00 v budově ČÚZK (Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8, metro C - Kobylisy) Registrační formulář a předběžný program je zveřejněn. Pro rozbrazení odkazu otevřete tuto novinku.  Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.1 - Souřadnicové referenční systémy

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.6 - Katastrální parcely

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.1 - Nadmořská výška

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.2 - Budovy

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.11 - Správní oblasti

alt text III.12 - Oblasti ohrožené přírodními riziky

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.14 - Zeměpisné meteorologické prvky

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.19 - Rozložení druhů

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)