Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

SEMINÁŘ KE GEOPORTÁLU INSPIRE - 3. 12. 2019

19.11.2019
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vás zve na seminář ke sběru uživatelských požadavků pro nový Geoportál INSPIRE.   Akce se bude konat dne 3. 12. 2019 od 10:00 do 12:30 v budově Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, místnost 900.   Novinkou tohoto semináře bude také přenos online , prostřednictvím kterého... (pokračování).

Ohlédnutí za konferencí Inspirujme se

16.10.2019
Ve dnech 8. - 9. 10. 2019 proběhl na Štrbském Plese 11. ročník konference Inspirujme se, organizovaný CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a Ministerstvem životného prostredia SR. Tento ročník se stal opět důležitým místem výměny informací a zkušeností v oblasti INSPIRE a prostorových dat. Děkujeme Všem účastníkům za velký zájem a podnětnou diskuzi k jednotlivým... (pokračování).

V INSPIRE ubývají povinnosti

26.08.2019
Dne 19. 8. 2019 vyšlo v úředním věstníku Evropské komise rozhodnutí 2019/1372 k monitoringu a reportingu v INSPIRE. Povinnosti ke způsobu předávání a výpočtu indikátorů o využívání infrastruktury INSPIRE stanovené původním rozhodnutím 2009/442/ES se nyní ruší a budou nahrazeny novým způsobem. Nově nebudou potřebné informace předávány samotnými poskytovateli... (pokračování).

 

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.1 - Souřadnicové referenční systémy

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.6 - Katastrální parcely

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.1 - Nadmořská výška

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.2 - Budovy

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.11 - Správní oblasti

alt text III.12 - Oblasti ohrožené přírodními riziky

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.14 - Zeměpisné meteorologické prvky

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.19 - Rozložení druhů

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)