Vytvoření metadatového záznamu Vytvoření metadatového záznamu
Metadatový profil ČR Metadatový profil ČR

Smyslem tohoto dokumentu je přispět ke sjednocení vzhledu a způsobu poskytování metadat v ČR. Dokument proto sjednocuje českou terminologii a upřesňuje strukturu metadat jako zdroje informací o dostupných datových sadách v ČR, jež umožní vyhledatelnost informací a jejich udržitelnou minimální kvalitu. Dokument respektuje uznávané mezinárodní standardy a protokoly (ISO 19115, 19119, 19139, OGC CSW).

Aktuální dokument ve verzi 4.2

Předchozí verze metadatového profilu ve verzi 4.1

 

Položky národního profilu ČR jsou složeny ze tří dokumentů:

  • 1205/2008/ES označeny číselně např. 1.1, 10.3, 5a atd.
  • 1089/2010/ES Interoperabilita - označeny IO-X
  • ISO 19115 - označeny CZ-X

 

Položky lze rozdělit na povinné, podmíněně povinné a nepovinné:

  • povinné položky - jejich pole je označeno červeně (pokud je nevyplněné),
  • podmíněně povinné položky - podmíněny jsou jinou položkou (povinnou nebo nepovinnou),
  • nepovinné položky - nemají žádný symbol

kliknutím na tuto ikonu je zobrazen popis každé položky tak, jak je popsán ve standardu profilu.

Podrobnou nápovědu naleznete zde.

Pokud data nebo služby nejsou INSPIRE, vyberte v číselníku u položky 7.1 Specifikace "Směrnice 2007/2 INSPIRE" a do položky 7.2 Míra souladu se specifikací zadejte hodnotu "NE".
Pokud data jsou INSPIRE, vyberte u položky Specifikace "Nařízení pro interoperabilitu dat 1089/2010", pro služby INSPIRE pak "Nařízení pro síťové služby 976/2009".
Při tvorbě metadatového záznamu pro prohlížecí službu, je nejvhodnější jej vytvořit pomocí importu z URL adresy služby. Pokud máte dokument Capabilities v souladu s technickými specifikacemi pro prohlížecí služby, je po jeho importu metadatový záznam služby téměř kompletní. Pro vytvoření INSPIRE prohlížecí služby můžete využít vzorovou službu, která je plně kompatibilní s INSPIRE.

 

English (United States) čeština (Česká republika)