Souhrnný georeport – GMO – podnikatel Souhrnný georeport – GMO – podnikatel

Souhrnný georeport obsahuje celkem sedm georeportů:

 

Co dělat, když chci uvést geneticky modifikovaný organismus (GMO) nebo produkt obsahující GMO do oběhu v ČR?

Co je myšleno geneticky modifikovanými (GM) rostlinami v uzavřeném prostředí (laboratoř, kultivační místnost, skleník)?

 • GM zemědělské plodiny (dovoz, zpracování, komerční pěstování),
 • okrasné rostliny,
 • veterinární léčiva obsahující GMO.

Řídící legislativa: zákon č. 78/2004 Sb. (§ 23), směrnice 2001/18/ES, nařízení č.1829/2003 EP a R, zákon č.378/2007 Sb., nařízení č.726/2004 EP a R, nařízení Komise 1981/2006.

Je nutné uhradit poplatky za zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu?

 • Na základě výzvy MŽP před vydáním kladného rozhodnutí 30 000 Kč.
 • Za validaci detekční metody jednotný poplatek 30 000 Eur
 • plus další částky podle nařízení Komise 1981/2006. Více viz georeport.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci získat oprávnění k uzavřenému nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami?

Co spadá do účelu činnosti:

 • výzkum,
 • výuka,
 • šlechtění rostlin,
 • přeprava a skladování,
 • jiné.

Řídící legislativa: prováděcí vyhláška č. 209/2004 Sb., zákon č. 78/2004 Sb.

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci získat oprávnění k uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí?

Co spadá do účelu činnosti:

 • vědecký výzkum,
 • šlechtění rostlin, ověřování jejich vlastností v polních podmínkách,
 • získávání dat pro registraci nových odrůd nebo prostředků na ochranu rostlin,
 • získávání dat o vlivu GMO na životní prostředí,
 • ukázky pěstování GM plodin pro odbornou veřejnost,
 • jiné.

Řídící legislativa: prováděcí vyhláška č. 209/2004 Sb., zákon č. 78/2004 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatek za vydání povolení k uvádění GMO do životního prostředí činí 20 000 Kč, ale  hradí se až na základě výzvy MŽP před vydáním kladného rozhodnutí.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci pěstovat geneticky modifikovanou plodinu?

Jaké geneticky modifikované (GM) plodiny lze pěstovat?

 • pouze ty, které byly schváleny pro uvedení na trh v EU, včetně pěstování.
 • Zároveň musí být odrůdy těchto plodin registrovány ve společném evropském katalogu nebo
 • ve Státní odrůdové knize ČR.

Řídící legislativa: zákon č. 252/1997 Sb. (§ 2i), vyhláška č. 89/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 58/2010, zákon č. 78/2004 Sb. (§ 23 odst. 3), nařízení (ES) č. 1830/2003, nařízení (ES) č. 1829/2003.

Poplatky ani specifické doklady nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci dovážet nebo zpracovávat geneticky modifikované organismy povolené pro uvádění do oběhu případně s nimi obchodovat?

Jaké základní povinnosti musím dodržovat ve všech stadiích uvádění na trh?

 • podmínky nebo omezení stanovené v příslušném povolení pro uvedení GMO na trh,
 • označování GMO, produktů obsahujících GMO, potravin a krmiv vyrobených z GMO,
 • uchovávání dokumentace a předávání informací ve zpracovatelském řetězci.

Řídící legislativa: nařízení (ES) č. 1830/2003, nařízení (ES) č. 1829/2003, nařízení (ES) č. 1946/2003

Poplatky ani specifické doklady nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci získat oprávnění k uzavřenému nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy nebo živočichy v 1. a 2. kategorii rizika?

Co spadá do účelu činnosti:

 • výzkum,
 • výuka,
 • výroba vakcín, enzymů, diagnostik,
 • vývoj a klinické hodnocení léčiv,
 • přeprava a skladování,
 • chov laboratorních zvířat,
 • jiné.

Řídící legislativa: prováděcí vyhláška č.209/2004 Sb., zákon č.78/2004 Sb.

Poplatky nejsou požadovány.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci získat oprávnění k uzavřenému nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy nebo živočichy 3. a 4. kategorie rizika?

Co znamená 3. nebo 4. kategorie rizika GMO?
= vysoké riziko pro zdraví a životní prostředí.

Jaký účel činnosti spadá do této oblasti?

 • výzkum,
 • vývoj léčiv, vakcín, diagnostik,
 • jiné.

Řídící legislativa: zákon č. 78/2004 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., vyhláška 209/2004 Sb.

Správní poplatek za vydání povolení k uzavřenému nakládání s GMO činí 2 000 Kč, ale  hradí se až na základě výzvy MŽP před vydáním kladného rozhodnutí.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) Vám geoportál formou jednoduchého průvodce nabízí interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Mezi zde uváděnými georeporty jsou i ty, které vznikly na základě spolupráce s různými organizacemi nebo například správci sítí.

Předtím, než se pustíte do samotného generování georeprotu, si můžete přečíst více informací o konkrétním georeprotu na jeho stránce.

English (United States) čeština (Česká republika)