O georeportech O georeportech

Georeporty jsou aplikací národního geoportálu INSPIRE, která Vám v jednoduché formě nabídne interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na Vámi zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma Georeportu a vybrat své zájmové území v mapě.

Obtěžuje vás soused každou sobotu odpoledne pálením odpadu ze zahrady? Víte, že zákon o ochraně ovzduší v §12 říká, že při nadměrném množství pachových látek v ovzduší může nastat tzv. "obtěžování zápachem"?

Jak spustit georeport?

Pro spuštění georeportu existují dvě cesty:

1. Stránka georeportů v hlavním menu:

  • v sekci "Georeporty>Životní prostředí" naleznete seznamy georeportů, setříděné do jednotlivých kategorií,
  • výběrem konkrétního georeportu budete přesměrováni na stránku s jeho detailním popisem,

 

  • na stránkce s detailním popisem georeportu naleznete informaci o tom, pro koho a za jakých podmínek je určen,

  • samotný georeport pak spustíte pomocí tlačítka "Spustit georeport", které Vás přesměruje do mapového okna.

  • pak už stačí následovat pokyny, které se Vám zobrazí v dialogovém okně.

2. Spuštění georeportu přímo v mapovém okně:

1. v pravé části mapového okna vyberte panel "Georeporty",

2. zvolte konkrétní georeport,

3. klikněte na tlačítko "Spustit", které je umístěno v pravé dolní části panelu,

4. klikněte do mapy na Vámi vybranou lokalitu.

Poté budete vyzváni k zadání vstupních parametrů georeportu, po jejich zadání je spuštěno generování georeportu.

 

Mapové výřezy s výsledky analýz provedených nad prostorovými daty ve Vámi vybraném území jsou v Georeportu doprovozeny textovou částí. Georeport v textové části obsahuje výsledný seznam úřadů, kterých se zvolené téma ve Vaší lokalitě týká, a informace o případných lhůtách, povoleních, formulářích a poplatcích. Výsledný automaticky generovaný Georeport má podobu PDF dokumentu, který je možné si prohlédnout, uložit, či odeslat na Vámi zadaný e-mail.

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) Vám geoportál formou jednoduchého průvodce nabízí interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Mezi zde uváděnými georeporty jsou i ty, které vznikly na základě spolupráce s různými organizacemi nebo například správci sítí.

Předtím, než se pustíte do samotného generování georeprotu, si můžete přečíst více informací o konkrétním georeprotu na jeho stránce.

English (United States) čeština (Česká republika)