Často kladené otázky
Data a služby
Chci využít data publikovaná na Národním geoportálu INSPIRE
Pro poskytnutí zdrojových dat publikovaných na Národním geoportálu INSPIRE je nutno kontaktovat přímo poskytovatele (správce) dat. Provozovatel geoportálu za data neodpovídá a nemůže je ani poskytovat.
Jak najít kontakt se dozvíte v dotazu "
Jak zjistím pořizovatele (správce) dat?".
Chci využít mapové služby publikované na Národním geoportálu INSPIRE
Mapové služby jsou volně k dispozici k nekomerčním účelům všem uživatelům. Jedinou podmínkou jejich užití je citace Národního geoportálu INSPIRE jako zdroje služby a poskytovatele (správce) dat zobrazovaných mapovou službou. Pro komerční užití služeb je nutno kontaktovat poskytovatele (správce) zdrojových dat.
Jak zjistím pořizovatele (správce) dat?
 1. V metadatovém katalogu - vyhledáním požadované datové sady v metadatovém katalogu. Každý záznam obsahuje jednak kontakt na tvůrce metadat a zejména také kontakt na poskytovatele (správce) dat.
 2. V mapovém okně - kliknutím na odkaz "Copyright" v zápatí mapového okna, který obsahuje odkaz na poskytovatele všech aktuálně zobrazovaných vrstev v mapovém okně nebo kliknutím na konkrétní mapovou vrstvu v panelu "Vrstvy" napravo od mapového okna, kde je zobrazen jak poskytovatel dat a tak i odkaz na metadata dat, ze kterých byla mapová vrstva vytvořena.
Jak správně citovat použité mapové služby?

Příklad:


zdrojová služba: © CENIA, česká informační agentura životního prostředí,

zdrojová data: © Agentura ochrany přírody a krajiny,

dostupné on-line: Národní geoportál INSPIRE <http://geoportal.gov.cz>.

Mapové kompozice
Kdo může vytvářet na geoportálu mapové kompozice?

Všichni (i neregistrovaní) uživatelé.

Kdo může na geoportálu ukládat mapové kompozice?

Všichni registrovaní uživatelé. Neregistrovaní uživatelé mají možnost si vytvořenou kompozici uložit lokálně na svém disku.

Kdo může na geoportálu zveřejňovat své mapové kompozice?

Všichni registrovaní a ověření uživatelé, tj. poskytovatelé. Zveřejnění mapové kompozice podléhá schválení ze strany administrátora geoportálu.

Metadata
Kde mohu vytořit metadata k mým datům a službám?

Pokud nemáte k dispozici vlastní prostředky pro tvorbu metadat, můžete využít nástroje volně dostupné na stránkách Národního geoportálu INSPIRE.


V sekci "METADATA > VYTVOŘIT" je všem uživatelům (i neregistrovaným) volně dostupný metadatový editor.

Jak zjistím zda jsou moje metadata a mapové služby validní?
 1. Přímo při tvorbě metadatového záznamu je možno si v metadatovém editoru nechat validovat vytvářený metadatový záznam.
 2. V sekci "VALIDACE > METADATA A SLUŽBY" je všem uživatelům (i neregistrovaným) volně dostupný validátor metadatových záznamů dat a služeb a také validátor mapových služeb.
Kde mohu spravovat metadata datových sad a služeb?
Správa metadat datových sad a služeb je dostupná pouze pro zaregistrované a ověřené uživatele (s rolí poskytovatel).

Správa metadatových záznamů datových sad je dostupná na stránce "MOJE > SPRÁVA DAT" ve formuláři "Moje metadata datových sad" v levé části stránky. V pravé části stránky se nachází formulář "Požadavky na zveřejnění dat", ten slouží pro nahrání dat, která chcete zveřejnit na geoportálu a vytvořit z nich prohlížecí službu (pokud máte vlastní prohlížecí službu, stačí zveřejnit přímo službu).
Více informací o správě metadat datových sad naleznete v nápovědě.

Správa metadatových záznamů služeb je dostupná na stránce "MOJE > SPRÁVA SLUŽEB" ve formuláři "Moje metadata služeb" v levé části stránky. V pravé části stránky je tabulka se seznamem hostovaných služeb a jejich aktuálním stavem. Tyto služby jsou vytvářeny z dat nahraných v sekci "MOJE > SPRÁVA DAT".
Více informací o správě metadat služeb naleznete v nápovědě.
Kdo může ukládat a zveřejňovať metadatové záznamy na geoportálu?

Tuto možnost mají všichni registrovaní a ověření uživatelé, tj. poskytovatelé. Ostatní uživatelé (i neregistrovaní) si mohou metadatový záznam vytvořený v metadatovém editoru Národního geoportálu INSPIRE uložit lokálně na svůj disk ve formě XML souboru.

Může má metadata na geoportálu editovat i někdo jiný?

Metadatové záznamy je možné sdílet v rámci skupiny, na úrovni jednotlivých záznamů je možné nastavit přístup:

 1. pro čtení – ostatní členové skupiny mohou záznam prohlížet, nemohou jej ale upravovat,
 2. pro čtení i zápis - ostatní členové skupiny mohou záznam prohlížet i upravovat.
Mohu editovat na geoportálu naharvestované záznamy?
Na geoportálu nelze editovat záznamy, které sem byly naharvestovány z jiných katalogů. Ty je zapotřebí editovat přímo ve zdrojovém katalogu.

Editace těchto záznamů je zamezena z toho důvodu, že zde upravené záznamy by byly při pravidelném harvestování přepsány záznamy ze zdrojového katalogu.
Poskytovatel
Kde může poskytovatel nahrát data, ze kterých chce vytvořit mapovou službu?

Po přihlášení poskytovatele do geoportálu je tato funkcionalita k dispozici v sekci "MOJE > SPRÁVA DAT".

Kde může poskytovatel nahrát data za účelem jejich distribuce (prodeje)?

Po přihlášení je tato funkcionalita dostupná v sekci "ESHOP > PRODUKTY". Poskytovatel musí založit nový produkt typu soubor a v detailu produktu může nahrát příslušná data.


Více o tvorbě produktů naleznete v sekci "Nápověda>E-shop".
Jak se nechat ověřit jako poskytovatel dat na Národní geoportál INSPIRE?

Je zapotřebí dodat potvrzenou žádost o udělení zvláštního přístupu ke službám a datům Národního geoportálu INSPIRE. Žádost je nutné poslat i v případě přidání dalšího člena k již zaregistrované organizaci. Vše o žádostech naleznete v sekci "Dokumenty", včetně formulářů a způsobu zaslání žádosti.


Před odesláním žádosti musíte mít vytvořený účet běžného uživatele pro každou osobu uvedenou v žádosti.

Co musím splnit jako povinný poskytovatel?

Všechna prostorová data, prohlížecí a stahovací služby musí být opatřeny platnými metadaty a musí splňovat všechny požadavky v implementačních pravidlech INSPIRE. Tato metadata musí být uložena na geoportál (ať už přímo nebo formou harvestování vlastního katalogu).


Dále je povinný poskytovatel povinen veřejně zpřístupnit svá data (služby). Pokud povinný poskytovatel nemá vlastní prostředky pro zpřístupnění dat (služeb) může k tomu využít nástroje Národního geoportálu INSPIRE.

Kdo může publikovat data na geoportálu?
Všichni pořizovatelé prostorových dat. Kromě povinných poskytovatelů to mohou být také všichni pořizovatelé dat, kteří nejsou povinným subjektem, ale přesto chtějí zpřístupnit svá prostorová data na geoportálu.


Prostorová data nebo služby může poskytovat pouze pořizovatel dat, tedy osoba nebo organizace, která data sama vytváří nebo si je nechává vytvářet, spravuje a aktualizuje.


Co je potřeba udělat pro to, abych mohl publikovat svá data na geoportálu?
 1. Nejprve je nutné se na geoportálu zaregistrovat.
 2. Poté je nuto se nechat ověřit ze strany geoportálu jako poskytovatel dat (ověření je nutné z bezpečnostních důvodů, aby nemohla být zneužita identita poskytovatelů dat).

Po ověření uživatele mu je přidělena role poskytovatel a jsou mu zpřístupněny sekce a nástroje geoportálu nepřístupné běžným uživatelům (ukládání metadat a nahrávání dat na geoportál, vytváření produktů v e-shopu, aj.).

Kdo je povinný poskytovatel?

Povinní poskytovatelé jsou uvedeni v novele zákona 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, §2 písm. b). Jsou jimi:

 • správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků,
 • právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí,
 • právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v bodech 1 a 2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek (dále jen "pověřená osoba")

Držitelů kopií prostorových dat se povinnost poskytovat data netýká.

Jak položit dotaz?

 

Neregistrovaný uživatel

Všichni neregistrovaní uživatelé mohou odesílat své dotazy na emailovou adresu administrátora geoportálu.

 

Registrovaný uživatel

Každý zaregistrovaný uživatel má kromě výše uvedené možnosti k dispozici v sekci "Moje>Diskuse" nástroj pro komunikaci s administrátorem, který umožňuje vytvářet mezi uživatelem a administrátorem diskusní vlákna na více témat najednou.

Nové diskuzní vlákno může zaregistrovaný uživatel založit po přihlášení se do geoportálu také pomocí odkazu "Kontaktovat administrátora", který se nalézá v záhlaví geoportálu.

English (United States) čeština (Česká republika)