Evropský metadatový editor

Evropský metadatový editor je nástroj pro vytváření metadat v souladu s prováděcími pravidly INSPIRE.

 

Evropský validátor

Evropský validátor je nástroj, který pomáhá poskytovatelům dat i národním koordinátorům kontrolovat, zda datové sady, síťové služby a metadata splňují požadavky definované v technických pokynech INSPIRE. Validátor poskytuje podrobné testovací protokoly, které jednoduše informují, jak dobře jsou data, služby nebo metadata vytvořená a co je ještě potřeba vylepšit.
Současná verze validátoru obsahuje validaci metadat podle technických pokynů ve verzi 1.3, stahovacích služeb a dat pro témata přílohy I Směrnice INSPIRE.

 

 

Odkazy
Oficiální evropské stránky INSPIRE Oficiální evropské stránky INSPIRE
INSPIRE Roadmap INSPIRE Roadmap pro implementaci směrnice.
EU geoportál EU geoportál umožňuje vyhledávání souborů prostorových dat a služeb všech členských států EU v rámci směrnice INSPIRE včetně jejich prohlížení.
Thematic Clusters Thematic Clusters je online patforma pro podporu implementaci INSPIRE v členských státech. Platforma je rozdělena do devíti tematických celků, podle témat INSPIRE, které umožňují poskytovatelům sdílet své zkušenosti, osvědčené postupy, klást otázky a řešit problémy ve svých tematických oblastech.
INSPIRE Registry

INSPIRE Registry poskytuje centrální přístupový bod k celé řadě centrálně řízených INSPIRE registrů. Obsah těchto registrů jsou založeny na směrnici INSPIRE, prováděcí pravidla a technické pokyny.

Fing your scope Find your scope je aplikace, která umožňuje identifikovat prostorové objekty INSPIRE relevantní pro data, která poskytovatelé spravují. Aplikace je užitečná zejména, pokud data poskytovatelů spadjí do dvou nebo více témat INSPIRE.
INSPIRE knihovna INSPIRE knihovna obsahuje nejaktuálnější verze všech INSPIRE dokumentů.
Související aktivity

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)