Evropský validátor

INSPIRE Reference Validator je nástroj, který pomáhá poskytovatelům dat i národním koordinátorům kontrolovat, zda datové sady, síťové služby a metadata splňují požadavky definované v technických pokynech INSPIRE. Validátor poskytuje podrobné testovací protokoly, které jednoduše informují, jak dobře jsou data, služby nebo metadata vytvořená a co je ještě potřeba vylepšit.
Současná verze validátoru obsahuje validaci metadat podle technických pokynů ve verzi 2.0, síťových služeb a dat pro témata přílohy I, II a III Směrnice INSPIRE.
Více informací naleznete zde.
Pro otestování správného propojení metadat dat a služeb, je možné využít nástroj Resource linkages checker tool.

 

Geoportal Thematic Viewer

Geoportal Thematic Viewer vychází z dat, která poskytují členské státy podle směrnice INSPIRE.
Aplikace Priority datasets zobrazuje výsledky filtrování tematického a prostorového pokrytí, jehož cílem je identifikace prioritních datových souborů pro eReporting definovaných v rámci akce INSPIRE MIWP 2016.5.
Více informací o prioritních datech naleznete zde.
Aplikace INSPIRE Data je zaměřena na zobrazení dat, v jejichž metadatech byla zkontrolována z pohledu provázanosti zdrojů (data s relevantními službami).

 

Tréninkové materiály INSPIRE

Knihovna tréninkových materiálů obsahuje vzdělávací moduly pro různé skupiny uživatelů INSPIRE. Existuje řada zdrojů odborné přípravy, jak od Komise, tak od Evropské agentury životního prostředí, výzkumných projektů a dalších zúčastněných stran. Výběr těchto kurzů je dostupný na vzdělávací platformě Geospatial Knowledge Base. Přístup k těmto INSPIRE materiálům je bezplatný, ale je nutná registrace.

 

INSPIRE v praxi

INSPIRE v praxi je prostor, který pomáhá zúčastněným stranám sdílet přístupy k implementaci a používání INSPIRE. Jedná se o platformu, která na jediném místě sdružuje různé subjekty zapojené do INSPIRE a usnadňuje tak výměnu know-how a odborných znalostí shromážděných nejen při řešení INSPIRE. Konkrétně je platforma zaměřena na implementátory INSPIRE, poskytovatele řešení a vývojáře aplikací pro koncové uživatele.
Pokud jste jednou z těchto zainteresovaných stran, můžete sdílet své zkušenosti s implementací INSPIRE nebo přidávat nástroje a aplikace s položkami, které přispívají k tvorbě nebo využívání INSPIRE.

 

Knihovna INSPIRE videí

Knihovna INSPIRE videí poskytuje přístup k INSPIRE relevantním videím a záznamům. Naleznete zde například záznamy webinářů nebo ukázky národních implementací.

 

 

Odkazy
Oficiální evropské stránky INSPIRE Oficiální evropské stránky INSPIRE
INSPIRE Roadmap INSPIRE Roadmap pro implementaci směrnice.
EU geoportál EU geoportál umožňuje vyhledávání souborů prostorových dat a služeb všech členských států EU v rámci směrnice INSPIRE včetně jejich prohlížení.
Thematic Clusters Thematic Clusters je online patforma pro podporu implementace INSPIRE v členských státech. Platforma je rozdělena do devíti tematických celků, podle témat INSPIRE, které umožňují poskytovatelům sdílet své zkušenosti, osvědčené postupy, klást otázky a řešit problémy ve svých tematických oblastech.
INSPIRE Registry

INSPIRE Registry poskytuje centrální přístupový bod k celé řadě centrálně řízených INSPIRE registrů. Obsah těchto registrů je založen na směrnici INSPIRE, prováděcích pravidlech a technických pokynech.

Fing your scope Find your scope je aplikace, která umožňuje identifikovat prostorové objekty INSPIRE relevantní pro data, která poskytovatelé spravují. Aplikace je užitečná zejména, pokud data poskytovatelů spadají do dvou nebo více témat INSPIRE.
INSPIRE knihovna INSPIRE knihovna obsahuje nejaktuálnější verze všech INSPIRE dokumentů.
Související aktivity

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)