Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

 

Poslední volná místa na Copernicus Hackathonu v Bratislavě

03.10.2018
Ve dnech 6.- 7.10.2018 se v Bratislavském Progressbar Hackerspace koná Copernicus Hackathon . Cílem akce je rozšířit povědomí o datech z družic Sentinel a o možnostech jejich využití. Data získaná prostřednictvím družic Sentinel v rámci projektu Copernicus jsou volně dostupná a Hackathon tak nabízí příležitost k setkání investorů a odborníků ze soukromé, veřejné i akademické oblasti, kteří... (pokračování).

Aktualizace dat válečných hrobů

27.07.2018
Ke dni 25.7.2018 byla na podkladu dat z Ministerstva obrany aktualizována mapová služba " Válečné hroby " a současně s tím i mapová kompozice "  MO – Válečné hroby Válečné hroby ".

Aktualizace dat Integrovaného registru znečišťování a nová stahovací služba

13.07.2018
Na základě dat z Integrovaného registru znečišťování byla aktualizována mapová služba " Provozovny ohlašovatelů do IRZ " a mapová kompozice " CENIA - Provozovny ohlašovatelů do IRZ 2004-2016 ", nejnovějším přírůstkem jsou data za rok 2016. Nově pak byla vytvořena INSPIRE stahovací služba Provozovny ohlašovatelů do IRZ (WFS) pro data za rok 2016. IRZ je veřejně přístupná... (pokračování).

 

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.1 - Souřadnicové referenční systémy

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.6 - Katastrální parcely

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.1 - Nadmořská výška

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.2 - Budovy

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.11 - Správní oblasti

alt text III.12 - Oblasti ohrožené přírodními riziky

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.14 - Zeměpisné meteorologické prvky

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.19 - Rozložení druhů

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)