Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

Seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE

15.03.2019
CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá již druhý školicí seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE. Cílem semináře je představit platformy pro prezentaci indikátorů územní atraktivity: Nadnárodní verzi pro celý podunajský region a českou národní verzi s indikátory jen pro Českou republiku.   Seminář proběhne v rámci konference GIS Ostrava , a to druhý... (pokračování).

Nedostupnost Národního geoportálu INSPIRE

31.01.2019
Z důvodu plánované údržby v pondělí 4. února 2019 od 8:00 do 16:00 můžou být dočasně nedostupné webové stránky Národního geoportálu INSPIRE. Děkujeme za pochopení.  

Konference Mapy jsou pro každého 2019

22.01.2019
Nadace Partnerství pořádá již pátý ročník odborné konference Mapy jsou pro každého , která proběhne v termínu 4 - 5. 6. 2019 v  Hotelu Luna na Vysočině.   Využijte online registraci za zvýhodněných podmínek a přihlaste i své odborné příspěvky. Více na  www.giskonference.cz .  

 

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.1 - Souřadnicové referenční systémy

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.6 - Katastrální parcely

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.1 - Nadmořská výška

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.2 - Budovy

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.11 - Správní oblasti

alt text III.12 - Oblasti ohrožené přírodními riziky

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.14 - Zeměpisné meteorologické prvky

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.19 - Rozložení druhů

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)