Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

Nefunkční zobrazení Historické ortofotomapy (50. léta)

02.10.2020
Dobrý den, s novou aktualizací webového prohlížeče Google Chrome může docházet k problému se zobrazováním vrstvy Ortofotomapa (50. léta) na Národním geoportálu INSPIRE. Pro úspěšné zobrazení této vrstvy v prohlížeči Google Chrome je nutné změnit nastavení nezabezpečeného obsahu na zabezpečených webech. Pro změnu tohoto nastavení proveďte následující kroky: do vyhledávacího... (pokračování).

POZOR! Odložení společné konference Inspirujme se a českého uživatelské fóra Copernicus 2020

25.09.2020
S ohledem na současné epidemiologické podmínky spojené s COVID-19, jsme nuceni odložit Společnou konferenci Inspirujme se a české uživatelské fórum Copernicus 2020 , která se měla uskutečnit 7. – 8. října 2020 v Praze. O novém termínu konference budete včas informováni a to prostřednictvím newsletteru nebo emailu.   Děkujeme Vám za pochopení a projevenou podporu.... (pokračování).

Nová verze evropského INSPIRE validátoru pro letošní monitoring a reporting

22.09.2020
  V minulém týdnu byla spuštěna nová verze evropského INSPIRE validátoru , která bude využita pro monitoring a reporting 2020. Tato verze validátoru obsahuje validaci metadat podle technických pokynů ve verzi 2.0, stahovacích služeb a dat pro témata přílohy I Směrnice INSPIRE.

 

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.1 - Souřadnicové referenční systémy

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.6 - Katastrální parcely

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.1 - Nadmořská výška

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.2 - Budovy

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.11 - Správní oblasti

alt text III.12 - Oblasti ohrožené přírodními riziky

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.14 - Zeměpisné meteorologické prvky

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.19 - Rozložení druhů

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)