Obtěžování kouřem či zápachem Obtěžování kouřem či zápachem

Malý zdroj znečišťování ovzduší

V případě obtěžování kouřem nebo zápachem z provozu malých zdrojů znečišťování ovzduší je nutné podat písemnou stížnost na místně příslušném obecním úřadu.

Co je podmínkou pro oprávněné podání stížnosti?

  • pocit dotyčné osoby bydlící nebo pracující v dané lokalitě, že dochází k nadměrnému obtěžování kouřem
  • pocit více (než 1) osob bydlících nebo pracujících v dané lokalitě, že dochází k nadměrnému obtěžování zápachem
  • Stěžovatel formuluje svou stížnost do písemné podoby a stížnost zašle na příslušný orgán státní správy

Řídící legislativa: zákon o ochraně ovzduší (§ 12 odst. 1 písm. e)), zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění, § 127 občanského zákoníku.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Střední a velký zdroj znečišťování ovzduší

V případě obtěžování kouřem nebo zápachem z provozu středních nebo velkých zdrojů
znečišťování ovzduší je nutné podat písemnou stížnost na oblastním inspektorátu ČIŽP,
místně příslušném Krajském úřadu, nebo případně na Ministerstvu životního prostředí.

Co je podmínkou pro oprávněné podání stížnosti?

  • pocit dotyčné osoby bydlící nebo pracující v dané lokalitě, že dochází k nadměrnému obtěžování kouřem
  • pocit více (než 1) osob bydlících nebo pracujících v dané lokalitě, že dochází k nadměrnému obtěžování zápachem
  • Stěžovatel formuluje svou stížnost do písemné podoby a stížnost zašle na příslušný orgán státní správy.

Řídící legislativa: zákon o ochraně ovzduší (§ 12 odst. 1 písm. e)), zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění, § 127 občanského zákoníku.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) Vám geoportál formou jednoduchého průvodce nabízí interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Mezi zde uváděnými georeporty jsou i ty, které vznikly na základě spolupráce s různými organizacemi nebo například správci sítí.

Předtím, než se pustíte do samotného generování georeprotu, si můžete přečíst více informací o konkrétním georeprotu na jeho stránce.

English (United States) čeština (Česká republika)