Nový metadatový profil ČR

15.11.2017

KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE) na svém posledním jednání doporučil k užívání novou verzi Metadatového profilu ČR. Dokument naleznete na stránce Metadata > Vytvořit na Národním geoportálu INSPIRE.
Změny v metadatovém profilu oproti poslední verzi:

  • doplněné vysvětlení rozdílu mezi síťovými službami a interoperabilními službami;
  • položky CZ-1 a CZ-3 byly přesunuty do INSPIRE části jako čísla 11, resp. 12;
  • přidání profilu pro interoperabilní služby;
  • položky 1.4, 1.5, 2.2, 3.1, 3.2, 7.1, 8.1, 8.2, CZ-10, CZ-14, IOD-1, IOD-3, IOS-1, IOS-2.1, IOS-2.2 budou nově zapisovány jako URI pomocí gmx:Anchor;
  • informace o licencích byly nově přesunuty z položky 8.2 do 8.1;
  • do položky 8.2 byly přidány důvody, kdy je možné omezit přístup k datum, a bylo přidáno označení otevřených dat;
  • byla přidána položka CZ-12, CZ-13, CZ-14 a CZ-15;
  • byla přidána nova kapitola s položkami nezbytnými pro naplnění nařízení Komise (EU) 1312/2014/ES (IOS-1, IOS-2.1, IOS-2.2, IOS-3);
  • prvky kvality metadat byly přesunuty ze samostatného dokumentu do nové kapitoly.

Metadatový profil ČR ve verzi 4.0 je plně v souladu se současnými požadavky INSPIRE a uznávaných mezinárodních standardů a protokolů (ISO 19115, 19119, 19139, OGC CSW).

English (United States) čeština (Česká republika)