Připomínkujte český překlad novelizovaného rozhodnutí pro monitoring a reporting

17.1.2019

Evropská komise dala k dispozici český překlad novelizovaného Rozhodnutí komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv (známé spíše jako „Monitoring a reporting“). Pro porovnání přikládáme i anglickou verzi. Dokument je k dispozici pouze pro kontrolu a připomínkování překladu, nikoliv k připomínkování obsahu. Obsah jste měli možnost připomínkovat již na podzim 2018. Vaše návrhy na úpravu překladu zasílejte ve formě revizí na adresu kovin@cenia.cz do 13. února 2019.

 

Oproti současnému monitoringu a reportingu (řídí se Rozhodnutím dostupným pod tímto odkazem) je zásadní změnou, kterou tato novelizace přinese, automatizované získání všech potřebných informací z vašich metadat. Tím bude do budoucna povinnost provádět jakýkoliv monitoring pro poskytovatele zrušena. Tím, že metadata budou jediným zdrojem informací o tom, zda daná data v ČR existují, zda jsou dostupná prohlížecí a stahovací službou, nebo zda jsou v souladu s datovými specifikacemi, bude na jejich správnost a aktuálnost kladen větší důraz. Protože v době pravidelného monitoringu, což je měsíc květen, ještě nebudou k novele rozhodnutí vydány prováděcí pokyny, bude rok 2019 rokem přechodným. Monitoring bude možné odevzdat „ručně“ nebo automatickým čtením z metadat.

 

English (United States) čeština (Česká republika)