Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Potvrzením registrace udělujete souhlas CENIA, české informační agentuře životního prostředí (CENIA), se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 45249130 (dále jen „Správci“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení; název/zkratka instituce a emailová adresa. Jméno, příjmení, název/zkratku instituce a emailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem doložení akce nadřízené organizaci Ministerstvu životního prostředí. Tyto údaje budou Správci zpracovány do doby ukončení dokládání počtu účastníků akce pro MŽP.

Registrace

Registrace již byla ukončena. V případě zájmu kontaktujte inspire@cenia.cz.

DEN S INSPIRE

 

Kdy: 7. prosince 2018, 10:00–14:30
Kde: Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8

 

Zdroj: www.novinky.cz

 

Účast na akci je bezplatná, musíte však být zaregistrováni. Pokud po registraci zjistíte, že se semináře nebudete moci zúčastnit, prosíme o informaci na email inspire@cenia.cz.

 

Předběžný program:

09:00–10:00
 
Registrace

10:00–12:00
  Úvod: INSPIRE v ČR 2019
  
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

  INSPIRE v SR: Register priestorových informácií a dalšie projektové aktivity na podporu implementácie INSPIRE
  Martin Tuchyňa, Ministerstvo životného prostredia SR

  Digitalizace územního plánování
  Kateřina Vrbová, Ministerstvo pro místní rozvoj

  INSPIRE a geológia na Slovensku
  Štefan Káčer, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

  33 poskytovatelů, 40 licencí: bude mít ČR jednotný přístup k datům?
  Miroslav Fanta, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
  
12:00–12:45
  Přestávka s občerstvením

12:45–14:30

  INSPIRE Metadata v novém
  Štěpán Kafta, Help Service Remote Sensing

  Jsou vaše harmonizovaná data a služby skutečně v souladu s INSPIRE?  
  Veronika Kůsová, Zeměměřický úřad

  INSPIRE v ČR: monitoring a reporting nově, související novelizace na evropské a národní úrovni
  Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

  Národní geoportál INSPIRE
  diskuse

14:30 - 15:00
  Diskuse a zakončení semináře

Změna programu vyhrazena.

English (United States) čeština (Česká republika)