Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Potvrzením registrace udělujete souhlas CENIA, české informační agentuře životního prostředí (CENIA), se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 45249130 (dále jen „Správci“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení; název/zkratka instituce a emailová adresa. Jméno, příjmení, název/zkratku instituce a emailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem doložení akce nadřízené organizaci Ministerstvu životního prostředí. Tyto údaje budou Správci zpracovány do doby ukončení dokládání počtu účastníků akce pro MŽP.

Registrace

Registrace již byla ukončena. V případě zájmu kontaktujte inspire@cenia.cz.

Workshop pro poskytovatele dat o sítích do INSPIRE

 

Kdy: 23.7.2019 v čase 10.00-14.00

Místo: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4

Organizátoři: Ministerstvo vnitra a CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

 

Účast na akci je bezplatná, musíte však být zaregistrováni. Pokud po registraci zjistíte, že se semináře nebudete moci zúčastnit, prosíme o informaci na email inspire@cenia.czEmail s potvrzením registrace Vám bude zaslán administrátorem.

 

Program:

bude doplněno

English (United States) čeština (Česká republika)