Správci sítí Správci sítí

UtilityReport – podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí on-line

 

UtilityReport je webová služba, která výrazně zjednodušuje proces podání žádosti o vyjádření k existenci sítí, a tak šetří prostředky a čas žadatelů.

Způsoby vstupu do služby UtilityReport:
1) Veřejný přístup – bezplatné použití služby je možné v oblastech s podporou zapojených měst a krajů.
2) Vstup pro registrované uživatele – zpoplatněná varianta využití služby bez územního omezení v celé ČR. Podmínky registrace jsou uvedeny v registračním formuláři.

 

Vyjádření k existenci sítí je stanovisko správců technické infrastruktury (TI), kteří mohou mít sítě v místě plánované stavby. Obsahuje informaci o tom, zda stavba bude kolidovat s jejich sítěmi či nikoliv. Vyjádření vystavuje správce TI na základě „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem se o případné kolizi nebo poloze sítě vůči určitému pozemku informovat.

 

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) Vám geoportál formou jednoduchého průvodce nabízí interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Mezi zde uváděnými georeporty jsou i ty, které vznikly na základě spolupráce s různými organizacemi nebo například správci sítí.

Předtím, než se pustíte do samotného generování georeprotu, si můžete přečíst více informací o konkrétním georeprotu na jeho stránce.

English (United States) čeština (Česká republika)