Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE

 

Proběhl desátý ročník konference Inspirujme se

14.03.2018
  Ve dnech 27. - 28. 2. 2018 proběhl ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích 10. ročník konference Inspirujme se… městy a regiony, organizovaný CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a Ministerstvem životného prostredia SR. Děkujeme Všem účastníkům za velký zájem a podnětnou diskuzi k jednotlivým prezentacím, které si můžete prohlédnout na ... (pokračování).

Konference Mapy jsou pro každého

18.01.2018
Letošní konferenci Mapy jsou pro každého pořádá Nadace Partnerství počtvrté. Konference letos proběhne v dřívějším termínu 22 - 23. 5. 2018 . Zázemí nám nově poskytne Hotel Svratka , v lokalitě CHKO Žďárských vrchů na Vysočině.   Využijte online registraci  za zvýhodněných podmínek a přihlaste i své odborné příspěvky .   Jaká témata... (pokračování).

Geoinformace ve veřejné správě - registrujte se za zvýhodněné vložné

18.01.2018
Tradiční konference GIS ve veřejné správě se uskteční ve dnech 3.-4.5.2018 na Novotného lávce.   Konferenci pro Vás připravuje Česká asociace pro geoinformace.   Hlavními tématy jsou:   GeoInfoStrategie BIM a GIS Významné projekty veřejné správy, INSPIRE, DMVS Smart City a GIS Otevřená (geo)data, výměna (geo)dat, komunikační formáty a datové modely GIS a... (pokračování).

 

Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE)

ssitI.1 - Souřadnicové referenční systémy

ssitI.2 - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

oblastiI.3 - Zeměpisné názvy

alt textI.4 - Správní jednotky

alt text I.5 - Adresy

alt text I.6 - Katastrální parcely

alt text I.7 - Dopravní sítě

alt text I.8 - Vodopis

alt text I.9 - Chráněná území

alt text II.1 - Nadmořská výška

alt text II.2 - Krajinný pokryv

alt text II.3 - Ortofotosnímky

alt text II.4 - Geologie

alt text III.1 - Statistické jednotky

alt text III.2 - Budovy

alt text III.3 - Půda

alt text III.4 - Využití území

alt text III.5 - Lidské zdraví a bezpečnost

alt text III.6 - Veřejné služby a služby veřejné správy

alt textIII.7 - Zařízení pro sledování životního prostředí

alt text III.8 - Výrobní a průmyslová zařízení

alt text III.10 - Rozložení obyvatelstva - demografie

alt text III.11 - Správní oblasti

alt text III.12 - Oblasti ohrožené přírodními riziky

alt text III.13 - Stav ovzduší

alt text III.14 - Zeměpisné meteorologické prvky

alt text III.17 - Bioregiony

alt text III.18 - Stanoviště a biotopy

alt text III.19 - Rozložení druhů

alt text III.20 - Energetické zdroje

Uživatelské mapy

corineCORINE Land Cover

cgsGeologická mapa ČR

irzRegistr zařízení IPPC

irzIntegrovaný registr znečišťování

ldsLetecká dopravní síť

shmStrategické hlukové mapy

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)