Welcome to the Czech National Geoportal

 

Změna poskytování map II. vojenského mapování a Speciálních map III. vojenského mapování

25.05.2023
U mapových vrstev II. vojenské mapování a Speciální mapy III. vojenského mapování došlo ke změně odkazů, ze kterých jsou prohlížecí služby poskytovány. Pro vrstvu II. vojenského mapování je dlaždicová prohlížecí služba WMTS nově poskytována na adrese: https://gis.cenia.cz/mapcache/II_vojenske_mapovani/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities . Prohlížecí služba II. vojenského... (more).

Předběžná tržní konzultace k novému národnímu geoportálu 

13.03.2023
Česká informační agentura životního prostředí zveřejnila tržní konzultaci s cílem získat z trhu relevantní informace potřebné pro optimální a řádné nastavení zadávacích podmínek připravovaných veřejných zakázek (VZ). Pokud si myslíte, že byste jako firma mohli takový portál postavit podívejte se na další informace, které jsou uvedeny v přílohách těchto předběžných tržních... (more).

Ukončení provozu vybraných georeportů

23.02.2023
Vážení uživatelé Národního geoportálu INSPIRE, tímto Vám oznamujeme, že od 23. 2. 2023 byl na Národním Geoportálu INSPIRE ukončen provoz georeportů zaměřených na oblast životního prostředí. Důvodem je stáří aplikace, kterou již nebylo možné aktualizovat. Děkujeme za pochopení.

 

Thematic maps

I.2 - Geographical grid systems

I.3 - Geographical names

I.4 - Administrative units

I.5 - Addresses

I.7 - Transport networks

I.8 - Hydrography

I.9 - Protected sites

II.2 - Land cover

II.3 - Orthoimagery

II.4 - Geology

III.1 - Statistical units

III.3 - Soil

III.4 - Land use

III.5 - Human health and safety

III.6 - Utility and governmental services

III.7 - Environmental monitoring facilities

III.8 - Production and industrial facilities

III.10 - Population distribution - demography

III.13 - Atmospheric conditions

III.17 - Bio-geographical regions

III.18 - Habitats and biotopes

III.20 - Energy resources

User maps

CORINE Land Cover

Geological map

irzIPPC Register

Integrated Pollution Register

Air Transport Network

Strategic noise maps

Copyright CENIA, 2010-2019 | Page Map

Language Language
English (United States) čeština (Česká republika)