Souhrnný georeport IPPC Souhrnný georeport IPPC

Souhrnný georeport obsahuje celkem šest georeportů:

 

Co dělat, když mám povinnost ohlašování údajů o zařízení k odstraňování odpadů a o zařízení k využívání odpadů a o zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona o odpadech?

Povinnost zaslat údaje o provozovaném zařízení nebo dopravní firmě mám pokud jsem provozovatel zařízení

  • k odstraňování nebo využívání odpadů,
  • ke sběru a zpracování autovraků,
  • ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu
  • a jiné?

Řídící legislativa: zákon č. 185/2001 Sb. (§ 39 odst. 3, § 37g, § 14 odst. 2), vyhláška č. 383/2001 Sb. (§ 23, příloha č. 22), zákon č. 25/2008 Sb.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když mám povinnost ohlašování údajů o skládkách odpadů?

Mám jako provozovatel skládky povinnost zaslat údaje o provozovaném zařízení při zahájení nebo ukončení provozu?
Ano, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zařízení.

Řídící legislativa: zákon č. 185/2001 Sb.(§ 39 odst. 3 a 4), Vyhláška č. 383/2001 Sb. (§ 22 odst. 1 , § 23, příloha č. 23), zákon č. 25/2008 Sb.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když vlastním shromažďovací místo nebezpečných odpadů nebo sběrové místo či sklad odpadů?

Co je mou povinností mám-li oprávnění ke sběru nebo výkupu odpadů?
Zasílat údaje o užívaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle shromažďovacího nebo sběrového místa nebo místa skladu odpadů.

Řídící legislativa: zákon č. 185/2001 Sb. (§ 39 odst. 6, §14 odst. 2), vyhláška č. 383/2001 Sb. § 23, příloha č. 24), zákon č. 25/2008 Sb.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když produkuji a nakládám s odpadem?

Co je podmínkou zavazující k zasílání pravidelného ročního hlášení?

  • v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s
  • více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo
  • v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů.

Řídící legislativa: zákon č. 185/2001 Sb. (§ 39 odst. 2), vyhláška č. 383/2001 Sb. (§ 22, příloha č. 20), zákon č. 25/2008 Sb., vyhlášky č. 352/2005 Sb. (tab. č. 1 a 2 přílohy č. 8), č. 352/2008 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co mám dělat, když vlastním místo, pro sběr autovraků?

Kdo je oprávněn ke sběru a zpracování autovraků

  • právnická nebo
  • fyzická osoba oprávněná ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a
  • odstraňování autovraků

Řídící legislativa: zákon č. 185/2001 Sb.(§ 39 odst. 2), Vyhláška č. 383/2001 Sb. § 22, příloha č. 20), zákon č. 25/2008 Sb., vyhlášky č. 352/2005 Sb. (tab. č. 1 a 2 přílohy č. 8), č. 352/2008 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co mám dělat, když jsem dopravce odpadů?

Co je mou povinností jako dopravce odpadů?
Dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví, jsou povinni zaslat údaje o této dopravní firmě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu této dopravní firmy nebo u zařízení.

Řídící legislativa: zákon č. 185/2001 Sb. (§ 39 odst. 3, § 12 odst. 3), vyhláška č. 383/2001 Sb. § 23, příloha č. 27), zákon č. 25/2008 Sb.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) Vám geoportál formou jednoduchého průvodce nabízí interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Mezi zde uváděnými georeporty jsou i ty, které vznikly na základě spolupráce s různými organizacemi nebo například správci sítí.

Předtím, než se pustíte do samotného generování georeprotu, si můžete přečíst více informací o konkrétním georeprotu na jeho stránce.

English (United States) čeština (Česká republika)