Směrnice INSPIRE po dvanácti letech novelizována

17.7.2019

V těchto dnech vstupuje v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)  2019/1010, jehož cílem je novelizace reportingových směrnic v oblasti životního prostředí. Do reportingových směrnic se nově vkládá povinnost reportovat data podle principů INSPIRE. Ve směrnici INSPIRE se pak mění způsob provádění monitoringu a reportingu. Monitoring, který povinní poskytovatelé vždy prováděli s částečným využitím metadat pomocí nástrojů geoportálu, bude od roku 2019 prováděn pouze s využitím metadat a automatizovaně. Nově se bude týkat jen poskytovatelů zajišťující zpřístupňování na evropský geoportál INSPIRE. Nástroj na geoportálu přestane od roku 2020 fungovat.

 

Pokud chcete vědět, která data jsou za ČR do Evropy zpřístupňována, zadejte v katalogu metadat omezující podmínku „Evropský geoportál: Publikováno na Evropský geoportál INSPIRE“ nebo zkuste tento odkaz. Upozorňujeme, že vygenerování trvá několik vteřin. Výsledky je možné zobrazit stránkováním.

 

English (United States) čeština (Česká republika)