V INSPIRE ubývají povinnosti

26.8.2019

Dne 19. 8. 2019 vyšlo v úředním věstníku Evropské komise rozhodnutí 2019/1372 k monitoringu a reportingu v INSPIRE. Povinnosti ke způsobu předávání a výpočtu indikátorů o využívání infrastruktury INSPIRE stanovené původním rozhodnutím 2009/442/ES se nyní ruší a budou nahrazeny novým způsobem. Nově nebudou potřebné informace předávány samotnými poskytovateli prostřednictvím geoportálu, ale budou zjišťovány automaticky z jejich metadat. Navíc se bude jednat pouze o poskytovatele dat a služeb určených k publikaci do EU. Příslušná komponenta na geoportálu bude do konce roku 2019 zrušena.

 

English (United States) čeština (Česká republika)