Nový Metadatový profil ČR (verze 4.2)

9.4.2020

 

KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE) po svém posledním jednání doporučil k užívání novou verzi Metadatového profilu ČR. Dokument naleznete na stránce Metadata > Vytvořit na Národním geoportálu INSPIRE.

 

Hlavní změny verze 4.1 oproti verzi 3.1:

·         doplněno vysvětlení rozdílu mezi síťovými službami a interoperabilními službami;

·         položky CZ-1 a CZ-3 byly přesunuty do INSPIRE části jako čísla 11, resp. 12;

·         přidán profil pro interoperabilní služby;

·         položky 1.4, 1.5, 2.2, 3.1, 3.2, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1, CZ-2, CZ-10, CZ-11, CZ-13, CZ-14, CZ-15, IOD-1, IOD-3, IOS-1, IOS-2.1, IOS-2.2 budou nově zapisovány jako URI pomocí gmx:Anchor;

·         informace o licencích byly nově přesunuty z položky 8.2 do 8.1;

·         do položky 8.2 byly přidány důvody, kdy je možné omezit přístup k datům, a bylo přidáno označení otevřených dat;

·         byly odstraněny položky CZ-5 a CZ-10;

·         byly přidány položky CZ-12, CZ-13, CZ-14 a CZ-15;

·         byla přidána nova kapitola s položkami nezbytnými pro naplnění nařízení Komise (EU) 1312/2014/ES (IOS-1, IOS-2.1, IOS-2.2, IOS-3);

·         prvky kvality metadat byly přesunuty ze samostatného dokumentu do nové kapitoly.

 

Hlavní změny verze 4.2 oproti verzi 4.1:

·         1.5 Jedinečný identifikátor zdroje – zpřesnění specifikace, jak má být vytvářen

·         2.2 Typ služby založené na prostorových datech – doplněny OGC služby, služby ESRI, ostatní druhy služeb a číselník definovaný pro aplikace

·         3.1 Klíčová slova – doplnění klíčových slov pro prostorový rozsah a pro prioritní data INSPIRE

·         8.1 Podmínky přístupu a užití a 8.2 Omezení veřejného přístupu – hodnoty číselníků doplněny dalšími položkami, doporučení užívat licence Creative Commons, možnost specifikace „Otevřená data ČR“

·         CZ-15 Formát stahovaných dat a IOD-3 Kódování – upřesnění a doplnění položek, specifikace číselníků.

English (United States) čeština (Česká republika)