Data z programu Copernicus - VLHKOST V PŮDĚ

4.11.2020

 

Na stránkách Národního geoportálu INSPIRE nyní najdete ukázku dat z programu Copernicus, která se věnují vlhkosti v půdě. Zobrazit si je můžete na tomto odkazu.

 

Povrchová půdní vlhkost (Surface Soil Moisture – SSM) je relativní obsah vody ve svrchní části půdy (do několika centimetrů). Popisuje míru vlhkosti nebo suchosti nejvyšší vrstvy půdy. Je zásadní pro zdraví vegetace a je velmi citlivá na vnější činitele jako jsou srážky, teplota, sluneční záření, vlhkost a vítr.

 

Index půdní vláhy (Soil Water Index – SWI) kvantifikuje stav vlhkosti v různých hloubkách v půdě. Půdní vláha je ovlivněna srážkami, které se do půdy dostávají procesem infiltrace, a je klíčovým parametrem v mnoha environmentálních oborech včetně hydrologie, meteorologie a zemědělství. Byla uznána za základní klimatickou proměnnou (ECV).

Data jsou ke stažení zde.

English (United States) čeština (Česká republika)