Změna poskytování map II. vojenského mapování a Speciálních map III. vojenského mapování

25.5.2023

U mapových vrstev II. vojenské mapování a Speciální mapy III. vojenského mapování došlo ke změně odkazů, ze kterých jsou prohlížecí služby poskytovány.

Pro vrstvu II. vojenského mapování je dlaždicová prohlížecí služba WMTS nově poskytována na adrese: https://gis.cenia.cz/mapcache/II_vojenske_mapovani/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities. Prohlížecí služba II. vojenského mapování je zároveň dostupná také jako WMS na adrese: https://gis.cenia.cz/mapcache/II_vojenske_mapovani/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities.

Pro vrstvu Speciálních map III. vojenského mapování je dlaždicová prohlížecí služba WMTS nově poskytována na adrese: https://gis.cenia.cz/mapcache/III_vojenske_mapovani/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities. Prohlížecí služba Speciálních map je zároveň dostupná také jako WMS na adrese: https://gis.cenia.cz/mapcache/III_vojenske_mapovani/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities.

Obě vrstvy jsou také mezi základními vrstvami na Národním geoportálu INSPIRE.

English (United States) čeština (Česká republika)