Metadatový profil ČR

10.6.2013

KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE) na svém posledním jednání doporučil k užívání Metadatový profil ČR. Jeho aktuální verzi včetně ukázkových XML souborů naleznete na stránce Metadata > Vytvořit na Národním geoportálu INSPIRE.

Metadatový profil ČR přispívá ke sjednocení vzhledu a způsobu poskytování metadat v ČR. Dokument proto sjednocuje českou terminologii a upřesňuje strukturu metadat jako zdroje informací o dostupných datových sadách v ČR, jež umožní vyhledatelnost informací a jejich udržitelnou minimální kvalitu. Dokument respektuje uznávané mezinárodní standardy a protokoly (ISO 19115, 19119, 19139, OGC CSW).

English (United States) čeština (Česká republika)