Červencové webináře JRC

30.6.2017

JRC v prvním červencovém týdnu bude pořádat dva webináře.

První webinář se uskuteční v pondělí 3. července od 14:30 do 16:00 (SELČ) a bude informovat o aktuálním stavu společného validátoru INSPIRE a krocích potřebných pro vytváření dalších testů, které by se měly stát součástí validátoru, aby v budoucnu bylo možné dospět k úplnému testovacímu rámci INSPIRE.
Aktuální verze validátoru zahrnuje testy pro témata INSPIRE TG na metadata (v1.3), stahovací služby (Atom a WFS) a přílohy I pro témata dat. Další testy, které je třeba vyvinout, jsou testy pro novou verzi TG pro metadata (v2.0), prohlížecí služby, témata přílohy II a III a další možnosti stahovacích služeb (SOS, WCS). Některé členské státy nebo tematické komunity mohou také chtít přidat své vlastní testy nad stávající. Seminář bude nahráván a posléze bude k dispozici.
Pokud byste chtěli vyzkoušet validátor a poskytnout zpětnou vazbu, neváhejte kontaktovat vývojáře na adrese is3na@jrc.ec.europa.eu. A navštivte archiv INSPIRE Validation GitHub.

Druhý webinář se uskuteční v úterý 4. července od 11 hodin (SELČ) nad tématem, jak může kódování RDF pro prostorová data usnadnit mezisektorovou interoperabilitu a pomoci opětovnému využití investic INSPIRE v jiných datových infrastrukturách, včetně Linked Data a Open Data Portals.
JRC rozvíjí slovníky RDF pro témata prostorových dat INSPIRE, které umožní poskytovatelům dat také využít RDF (kromě standardního kódování GML) pro sdílení a propojení geoprostorových dat v Evropě. Aby bylo zajištěno, že tyto slovníky budou sledovat společný přístup, byl vypracován návrh společných pokynů pro kódování. Formálně se tyto pokyny řídí zákonnými požadavky INSPIRE pro specifikaci dodatečných reprezentací, které ukazují, jak by měly být v RDF reprezentovány typy prostorových objektů definované v koncepčních modelech INSPIRE. Draftová verze pokynů je v současné době otevřena pro připomínkování a odborníci z geografických a propojených datových domén jsou vítáni, aby poskytli zpětnou vazbu a přispěli k diskusi.

English (United States) čeština (Česká republika)