Souhrnný georeport Ochrana vod Souhrnný georeport Ochrana vod

Souhrnný georeport obsahuje celkem šest georeportů:

 

Co dělat, když odebírám podzemní vody?

Víte, že povolení k odběru podzemních vod je nutné

  • i při odběru velmi malého množství těchto vod,
  • i když se odebírá bez zvláštního technického zařízení?

Vlastnické či jiné právo k pozemku není nutné.

Řídící legislativa: zákon č. 254/2001 Sb. (§ 6, §11 odst. 2; § 22 odst. 2; § 88 odst. 1, Příloha č. 2), vyhláška MZe (č. 431/2001 Sb.).

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci odebírat povrchové vody?

Víte, že povolení k odběru povrchových vod je nutné

  • pokud se nejedná o obecné nakládání s povrchovými vodami.

Řídící legislativa: zákon č. 254/2001 Sb. (§ 6, §11 odst. 2; § 22 odst. 2), vyhláška MZe (č. 431/2001 Sb.), zákon č. 526/1990 Sb.

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když vypouštím odpadní vody do povrchových vod?

Víte, že povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových není nutné,

  • jestliže příslušná čistírna odpadních vod je ohlášeným vodním dílem a
  • vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí.

Řídící legislativa: zákon č. 254/2001 Sb. (§ 11 odst. 2; § 22 odst. 2; Příloha č. 2),

vyhláška MZe (č. 431/2001 Sb.).

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 
Co dělat, když vypouštím odpadní vody do podzemních vod?

Obdobně jako při vypouštění do povrchových vod není povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nutné,

  • jestliže příslušná čistírna odpadních vod je ohlášeným vodním dílem a
  • vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí.

Řídící legislativa: zákon č. 254/2001 Sb. (§ 11 odst. 2; § 22 odst. 2),

vyhláška MZe (č. 431/2001 Sb.).

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci vzdouvat nebo akumulovat vodu?

O povolení je nutné žádat bez výjimky při vzdouvání, popřípadě akumulaci i velmi malého množství vod.

Víte, že žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba?

Řídící legislativa: zákon č. 254/2001 Sb. (§ 11 odst. 2; § 22 odst. 2),
vyhláška MZe (č. 431/2001 Sb.).

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

 

Co dělat, když chci využít energetického potenciálu vod?

Rozhodl /a jsem se využívat energetického potenciálu vod. Je nutné nějaké povolení? Povolení je nutné bez ohledu na množství vod a jiné okolnosti.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních může podat jak fyzická ,tak právnická osoba. Navíc je možné se nechat ve správním řízení zastupovat zmocněním jiné osoby.

Řídící legislativa: zákon č. 254/2001 Sb. (§ 11 odst. 2).

Více informací naleznete uvnitř georeportu.

 

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) Vám geoportál formou jednoduchého průvodce nabízí interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Mezi zde uváděnými georeporty jsou i ty, které vznikly na základě spolupráce s různými organizacemi nebo například správci sítí.

Předtím, než se pustíte do samotného generování georeprotu, si můžete přečíst více informací o konkrétním georeprotu na jeho stránce.

English (United States) čeština (Česká republika)